『 HelloCQ业余无线电 』欢迎您!
查 询 呼 号

 

呼号姓名:

 

  
管 理 呼 号

 


 


BA7MAY

[查询次数:104 次]

  详细资料
呼  号 BA7MAY
会员证号  
真实姓名 吴强  
中文地址 广东省广州市黄埔区云埔工业区埔南路沙园南一街七项  
英文地址  
邮政编码 510700  
联系电话 17612059962  
电子邮件 793186012@qq.com  
个人主页  
备  注  
卡  片

照  片
 
注册时间 2021-08-07 14:35:33  
更新时间 2021-11-15 09:12:08  
版权所有:Shi Feng 1996-2021
苏ICP备09053000号