『 HelloCQ业余无线电 』欢迎您!
查 询 呼 号

 

呼号姓名:

 

  
管 理 呼 号

 


 


BD4QA

[查询次数:158 次]

  详细资料
呼  号 BD4QA
会员证号 2920  
真实姓名 陆冒脡脨脦盲  
中文地址 陆颅脣脮鲁拢脰脻脢脨脌露脤矛禄篓脭掳19麓卤录脳碌楼脭陋602  
英文地址 602ROOM,19A,JIA,LAN TIAN HUA YUAN CHANGZHOU,JIANGSU,PC;213016 P,R,CHINA  
邮政编码 213016  
联系电话 13182532118  
电子邮件 bd4qa@hellocq.com  
个人主页  
备  注  
卡  片

照  片
 
注册时间 2005-01-01 00:00:00  
更新时间 2006-02-19 21:24:38  
© Copyright HELLOCQ.COM by BD4RFK 1996-2017
HELLOCQ.COM 版权所有
苏ICP备09053000号-3