『 HelloCQ业余无线电 』欢迎您!
查 询 呼 号

 

呼号姓名:

 

  
管 理 呼 号

 


 


BD4QJP

[查询次数:1 次]

  详细资料
呼  号 BD4QJP
会员证号  
真实姓名 脡貌脪酶脦脛  
中文地址 陆颅脣脮脢隆脩脦鲁脟脢脨脧矛脣庐脧脴脜路脩脟脨脗鲁脟6潞脜脗楼406  
英文地址 Room 406, Building 6, Eurasia New Town, Xiangshui County, Yancheng City, Jiangsu Province, China  
邮政编码 224600  
联系电话  
电子邮件 594665955@qq.com  
个人主页  
备  注  
卡  片

照  片
 
注册时间 2018-12-04 13:15:50  
更新时间 2018-12-04 13:27:31  
© Copyright HELLOCQ.COM by BD4RFK 1996-2017
HELLOCQ.COM 版权所有
苏ICP备09053000号-3