『 HelloCQ业余无线电 』欢迎您!
查 询 呼 号

 

呼号姓名:

 

  
管 理 呼 号

 


 


BG7HMH

[查询次数:1 次]

  详细资料
呼  号 BG7HMH
会员证号  
真实姓名 王莅墀  
中文地址 湖南省长沙市开福区月湖街道马栏山金马大道88号东之源酒店  
英文地址  
邮政编码 410018  
联系电话  
电子邮件 wanglichi@qq.com  
个人主页 weibo.com/wanglichi/  
备  注  
卡  片

照  片
 
注册时间 2018-02-05 19:55:16  
更新时间 2018-02-05 19:57:24  
© Copyright HELLOCQ.COM by BD4RFK 1996-2017
HELLOCQ.COM 版权所有
苏ICP备09053000号-3