『 HelloCQ业余无线电 』欢迎您!
查 询 呼 号

 

呼号姓名:

 

  
管 理 呼 号

 


 


BG8DIH

[查询次数:6237 次]

  详细资料
呼  号 BG8DIH
会员证号 81-78497  
真实姓名 潞脦 脭脝 赂脮  
中文地址 脰脨鹿煤脣脛麓篓脢隆脦梅虏媒脢脨***46#  
英文地址 NO.46 Stone Pagoda Street xichang,sichuan,china  
邮政编码 615000  
联系电话 138***659**  
电子邮件 32336514@qq.com  
个人主页  
备  注 脰脨鹿煤拢潞脦梅虏媒脪禄脳霉麓潞脤矛脝脺脧垄碌脛鲁脟脢脨禄露脫颅脛煤拢隆拢隆拢隆拢隆  
卡  片

照  片
 
注册时间 2008-08-20 14:07:25  
更新时间 2019-05-08 14:55:25  
© Copyright HELLOCQ.COM by BD4RFK 1996-2017
HELLOCQ.COM 版权所有
苏ICP备09053000号-3