『 HelloCQ业余无线电 』欢迎您!
查 询 呼 号

 

呼号姓名:

 

  
管 理 呼 号

 


 


BG8LES

[查询次数:62 次]

  详细资料
呼  号 BG8LES
会员证号  
真实姓名 脌卯路忙  
中文地址 脰脴脟矛脢脨麓贸露脡驴脷脟酶脨脣脢垄脗路383潞脜脠脷麓麓麓潞锚脥脢庐脌茂脫霉路氓脥楼  
英文地址 China chong qing da du kou qu xing sheng lu 383hao rong chuang chun hui shi li yu feng ting  
邮政编码 400082  
联系电话 +8613658314492  
电子邮件 BG8LES  
个人主页  
备  注  
卡  片

照  片
 
注册时间 2023-01-13 12:05:13  
更新时间 2023-01-13 12:05:13  
版权所有:Shi Feng 1996-2023
苏ICP备09053000号