『 HelloCQ业余无线电 』欢迎您!
查 询 呼 号

 

呼号姓名:

 

  
管 理 呼 号

 


 


BH7DRT

[查询次数:201 次]

  详细资料
呼  号 BH7DRT
会员证号  
真实姓名 钟志文  
中文地址 湖南省常德市桃源县漆河镇黄婆店村  
英文地址 Qi He Zhen Huang Po Dian Cun, Taoyuan County, Changde City, Hunan Province, China  
邮政编码 415705  
联系电话 18166258488  
电子邮件 136740814@qq.com  
个人主页  
备  注  
卡  片

照  片
 
注册时间 2020-06-21 09:44:58  
更新时间 2020-06-23 16:38:32  
版权所有:Shi Feng 1996-2021
苏ICP备09053000号