『 HelloCQ业余无线电 』欢迎您!
查 询 呼 号

 

呼号姓名:

 

  
管 理 呼 号

 


 


BI1OIS

[查询次数:103 次]

  详细资料
呼  号 BI1OIS
会员证号  
真实姓名 何岳健  
中文地址 广东省深圳市坪山街道宝山路16号海科兴战略新兴产业园  
英文地址  
邮政编码 518118  
联系电话  
电子邮件  
个人主页  
备  注  
卡  片

照  片
 
注册时间 2022-07-07 23:08:25  
更新时间 2022-07-07 23:08:25  
版权所有:Shi Feng 1996-2022
苏ICP备09053000号