『 HelloCQ业余无线电 』欢迎您!
查 询 呼 号

 

呼号姓名:

 

  
管 理 呼 号

 


 


BI6MQT

[查询次数:53 次]

  详细资料
呼  号 BI6MQT
会员证号  
真实姓名 崔占强  
中文地址 河南省尉氏县建设路与三贤路交叉口东京抖鸡  
英文地址  
邮政编码 475500  
联系电话 13803782444  
电子邮件  
个人主页  
备  注  
卡  片

照  片
 
注册时间 2022-05-06 16:02:19  
更新时间 2022-05-06 16:02:19  
版权所有:Shi Feng 1996-2022
苏ICP备09053000号